Úvodné informácie

Prihlasovacie údaje sú v tvare:

Používateľské meno: meno.priezvisko
Heslo: heslo je rovnaké ako na edupage (vzorový príklad: DLP4FV3KJ5)

V prípade problémov a nejasností napíšte email na it@sosdrev.sk.