Úvodné informácie

Vitajte na stránke Manuál SOŠ drevárskej vo Zvolene. Táto stránka slúži ako pomoc a inštruktáž pre žiakov a zamestnancov školy SOŠ drevárskej vo Zvolene. Nájdete tu návody, zaujímavosti a všetky potrebné informácie ohľadom IT na našej škole.


Prihlasovacie údaje sú v tvare:

Používateľské meno: meno.priezvisko
Heslo: heslo je rovnaké ako na EduPage (vzorový príklad: DLP4FV3KJ5)


Kontaktná osoba v prípade problémov a nejasností je Martin Pavko. Môžete napísať správu cez EduPage na školskej stránke, napísať email na it@sosdrev.sk alebo prísť osobne do kancelárie IT (č. d. 310).